Nieuws
 • 2017-12-23 14:12:29

  Speelkalender vanaf 1 januari

  De kalender voor onze U8, U12 en U15 zijn bekend.
  Jullie kunnen ze vinden onder knop "Jeugd" en dan doorklikken naar de ploeg.

 • 2017-12-23 14:09:38

  Dribbelvoetbal 2v2 voor U6

  Bekijk hier het filmpje van Voetbalbond. Zet het geluid van uw PC op!

 • 2017-06-28 21:26:30

  Kalender 4de prov.

  klik hier voor de kalender van 4e Prov C

 • 2014-06-01 20:20:18

  Voetbal in combinatie met onderwijs.

  Deze reportage bespreekt de socio-emotionele benadering van de moderne oefenstof.
  Bekijk de volledige reportage via onderstaande link.

  https://www.youtube.com/watch?v=VmEUkRkschc

 • 2014-03-29 17:40:24

  Demodag 2v2 in Diegem

  In de brochure kan je meer info vinden over het "Dribbelvoetbal 2 tegen 2".
  Er is aandacht voor Trainingsbegeleiding, Wedstrijdbegeleiding, Trainingsorganisatie, Wedstrijdorganisatie en het 2v2 reglement.

  Je kan de brochure hier nalezen.

  Een thematraining voor 2v2 kan je hier bekijken.

 • 2014-03-17 11:45:12

  Onze ouders langs de lijn

  Familie, vrienden en kennissen van onze spelers zijn van harte welkom!

  Ouders zijn één van de belangrijke schakels in onze werking. Ze zijn nodig om de jongeren positief te stimuleren, aan te moedigen en hun aanwezigheid te garanderen.

  Wij vragen dan ook positieve belangstelling en niet te veel aandacht voor de eigen prestaties van uw zoon/dochter. Leg niet te veel druk op de schouders van de jongere.

  Steun uw zoon of dochter in een mindere periode en relativeer zijn goede prestaties of die van de ploeg.

  Opleiden staat los van resultaten.

  Moedig alle spelers aan op een positieve manier, met het juiste taalgebruik, beheersing van emoties, geen confrontaties met de ouders onderling of met ouders van de tegenpartij.

  Coachen en begeleiden zijn een taak van de trainer en de technische staf. Ze trachten een opleidingsplan en een visie op lange termijn te volgen. Hierdoor is het mogelijk dat deze visie afwijkend is van deze van de ouders.

  Langs de lijn verwachten wij een rustig en sportief gedrag. Dit houdt in dat we geen afbrekende kritiek t.o.v. de trainer, onze eigen spelers, de tegenstrever, de scheidsrechter of onze club langs de lijn verdragen.

  De ouders bemoeien zich niet met de opstelling, speelwijze of welke andere beslissing van de trainer. Deze staat het dichtst bij alle spelers, werkt met hen, onderhoudt nauw contact met het bestuur en vergadert regelmatig.

  De trainers trachten op een zo correct mogelijke manier training te geven, rekening houdend met de voetbalkwaliteiten, de inzet en motivatie, de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de spelers.

  De deuren van het jeugdbestuur staan open voor ouders, trainers en afgevaardigden die klachten hebben of andere meldingen willen doen omtrent de werking van onze club en trainers!

  Ook positieve meldingen zijn steeds welkom, dit geeft een voldoening aan al onze medewerkers die zich belangeloos inzetten voor de club!

  Bekijk ook eens dit filmpje, zet wel het geluid van uw computer aan.