Nieuws
 • 2019-01-30 16:58:30

  Gin Tasting @VKH

  Affiche

 • 2019-01-18 14:06:39

  Voetbalquiz

  Op vrijdag 29 maart organiseren we weer een voetbalquiz in ons chalet.
  Inschrijvingsgeld bedraagt €20,00 per ploeg en kan overgeschreven worden op
  rekeningnummer BE65 1030 5605 9193
  Inschrijven via e-mail kan hier
  of via telefoonnummer 0475/47 04 50

 • 2018-12-22 10:54:21

  Voetbalstage

  Meer info en inschrijven!

 • 2018-08-15 09:44:43

  info U7 - 3v3

  Spelreglement voor wedstrijden 3v3

  Filmpje over spelen 3v3 bij U7 (geluid aanzetten)

 • 2018-08-15 09:44:30

  info U6 - 2v2

  In de brochure kan je meer info vinden over het "Dribbelvoetbal 2 tegen 2".
  Er is aandacht voor Trainingsbegeleiding, Wedstrijdbegeleiding, Trainingsorganisatie, Wedstrijdorganisatie en het 2v2 reglement.

  Je kan de brochure hier nalezen.

  Een thematraining voor 2v2 kan je hier bekijken.

 • 2018-08-15 09:35:04

  Spelreglementen jeugdvoetbal

  Klik hier voor een overzicht van de spelreglementen

 • 2017-12-23 14:09:38

  Dribbelvoetbal 2v2 voor U6

  Bekijk hier het filmpje van Voetbalbond. Zet het geluid van uw PC op!

 • 2014-06-01 20:20:18

  Voetbal in combinatie met onderwijs.

  Deze reportage bespreekt de socio-emotionele benadering van de moderne oefenstof.
  Bekijk de volledige reportage via onderstaande link.

  https://www.youtube.com/watch?v=VmEUkRkschc

 • 2014-03-17 11:45:12

  Onze ouders langs de lijn

  Familie, vrienden en kennissen van onze spelers zijn van harte welkom!

  Ouders zijn één van de belangrijke schakels in onze werking. Ze zijn nodig om de jongeren positief te stimuleren, aan te moedigen en hun aanwezigheid te garanderen.

  Wij vragen dan ook positieve belangstelling en niet te veel aandacht voor de eigen prestaties van uw zoon/dochter. Leg niet te veel druk op de schouders van de jongere.

  Steun uw zoon of dochter in een mindere periode en relativeer zijn goede prestaties of die van de ploeg.

  Opleiden staat los van resultaten.

  Moedig alle spelers aan op een positieve manier, met het juiste taalgebruik, beheersing van emoties, geen confrontaties met de ouders onderling of met ouders van de tegenpartij.

  Coachen en begeleiden zijn een taak van de trainer en de technische staf. Ze trachten een opleidingsplan en een visie op lange termijn te volgen. Hierdoor is het mogelijk dat deze visie afwijkend is van deze van de ouders.

  Langs de lijn verwachten wij een rustig en sportief gedrag. Dit houdt in dat we geen afbrekende kritiek t.o.v. de trainer, onze eigen spelers, de tegenstrever, de scheidsrechter of onze club langs de lijn verdragen.

  De ouders bemoeien zich niet met de opstelling, speelwijze of welke andere beslissing van de trainer. Deze staat het dichtst bij alle spelers, werkt met hen, onderhoudt nauw contact met het bestuur en vergadert regelmatig.

  De trainers trachten op een zo correct mogelijke manier training te geven, rekening houdend met de voetbalkwaliteiten, de inzet en motivatie, de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de spelers.

  De deuren van het jeugdbestuur staan open voor ouders, trainers en afgevaardigden die klachten hebben of andere meldingen willen doen omtrent de werking van onze club en trainers!

  Ook positieve meldingen zijn steeds welkom, dit geeft een voldoening aan al onze medewerkers die zich belangeloos inzetten voor de club!

  Bekijk ook eens dit filmpje, zet wel het geluid van uw computer aan.